Contact / Route / Entreeprijzen

Bestuursleden:
Dhr. F. Veltman, Sondel – Voorzitter (voorzitter@ch-rijs.nl)
Dhr. S. Weitenberg, Leeuwarden – Penningmeester
Mevr. J.R. Faber, Scharsterbrug – Secretariaat algemeen en aangespannen sport
Mevr. M. Boekema, Nijhuizum – Secretariaat springen (springen@ch-rijs.nl)
Dhr. P. de Boer, Workum – Bestuurslid

Secretariaatsadres:
Hollandiastraat 3
8517 HC  Scharsterbrug
Telefoon: 06-2711 8465
E-mail: secretaris@ch-rijs.nl
Bankrekening: NL60.RABO.0372.1553.83

Entreeprijzen:
Kaartjes voor het terrein zijn op de wedstrijddag te koop bij de kassa. Wij hanteren de volgende entreeprijzen:
– € 5,00 kinderkaartje (4 t/m 14 jaar)
– € 12,50 volwassenkaartje
– € 30,00 gezinskaartje (max. 2 volwassenen en 3 kinderen)

Concoursadres:
Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, Harich