Contact / Route / Entreeprijzen

Bestuursleden:
Dhr. F. Veltman, Sondel – Voorzitter (voorzitter@ch-rijs.nl)
Dhr. G.G.F. van Dijkhuizen, Follega – Vicevoorzitter
Dhr. S. Weitenberg, Leeuwarden – Penningmeester
Mevr. J.R. Faber, Scharsterbrug – Secretariaat algemeen en aangespannen sport
Mevr. G. Kroontje-Postma, Bolsward – Secretariaat springen (springen@ch-rijs.nl)
Dhr. P. de Boer, Nijemirdum – Bestuurslid
Dhr. H. Bos, Nijemirdum – Bestuurslid

Secretariaatsadres:
Hollandiastraat 3
8517 HC  Scharsterbrug
Telefoon: 06-2711 8465
E-mail: secretaris@ch-rijs.nl
Bankrekening: NL60.RABO.0372.1553.83

Entree:
Kaartjes voor het evenement zijn op de wedstrijddag te koop bij de kassa, maar kunnen tot 31 juli ook in de voorverkoop gekocht worden. Wij hanteren de volgende entreeprijzen:
Aan de kassa:
– € 6,00 kinderkaartje (4 t/m 14 jaar)
– € 15,00 volwassenkaartje
– € 35,00 gezinskaartje (max. 2 volwassenen en 3 kinderen)
Voorverkoop:
– € 5,00 kinderkaartje (4 t/m 14 jaar)
– € 12,50 volwassenkaartje
– € 30,00 gezinskaartje (max. 2 volwassenen en 3 kinderen)

Wilt u de kaartjes alvast via de voorverkoop bestellen, stuur dan een mail naar: secretaris@ch-rijs.nl en zet daarin de volgende gegevens:
– aantal gewenste kaartjes (ook even aangeven welk type kaartjes)
– uw adres
Na het ontvangen van uw mail ontvangt u van ons een factuur. Pas na betaling van de factuur worden de kaartjes naar u verstuurd.

Concoursadres:
Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, Harich