Contact / Route

Bestuursleden:
Dhr. F. Veltman, Sondel – Voorzitter (voorzitter@ch-rijs.nl)
Dhr. Tj Haarsma, Bolsward – Vice voorzitter
Dhr. S. Weitenberg, Leeuwarden – Penningmeester
Mevr. J.R. Faber, Scharsterbrug – Secretariaat algemeen en aangespannen sport
Dhr. R. Leegstra, Sloten – Bestuurslid
Mevr. M. Boekema, Nijhuizum – Secretariaat springen (springen@ch-rijs.nl)
Dhr. P. de Boer, Workum – Bestuurslid

Secretariaatsadres:
Hollandiastraat 3
8517 HC  Scharsterbrug
Telefoon: 0513-413736 of 06-2711 8465
E-mail: secretaris@ch-rijs.nl
Bankrekening: NL60.RABO.0372.1553.83

Concoursadres: