Erelid Hielke E. van der Gaast overleden

Op 28 januari 2018 overleed ons erelid, de heer Hielke van der Gaast uit Workum. Jarenlang was hij actief in het bestuur van onze vereniging waaronder ook als voorzitter. De heer van der Gaast kwam als kleine jongen al op het concours en heeft dit zijn hele leven vol kunnen houden. Ook in 2017, toen zijn gezondheid het bijna niet meer toeliet, lukte het toch om even een bezoekje te brengen. Zittend vanuit de auto kon hij op deze manier toch nog even kijken hoe de tuigpaarden, hackneys en Friezen zich showden in de wedstrijdbaan.
We zullen hem missen. We wensen zijn vrouw Atsje, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe!

Koos Mandemakers 50 jaar vrijwilliger

We zijn ontzettend trots op de grote hulp van Koos Mandemakers uit Balk. Vanaf 1968 is hij al onafgebroken vrijwilliger op concours hippique Rijs. Tijdens CH Rijs 2017 hebben we Koos even extra in het zonnetje gezet en ontving hij uit handen van onze voorzitter, de heer Frederik Veltman een mooie bos bloemen. Koos, heel erg bedankt!


Boxverhuur Gaasterland

Het is mogelijk op Concours Hippique Rijs een eigen box te huren in of naast de manege. Meer informatie hierover kan verkregen worden via: boxhurengaasterland@hotmail.com