Koos Mandemakers 50 jaar vrijwilliger

We zijn ontzettend trots op de grote hulp van Koos Mandemakers uit Balk. Vanaf 1968 is hij al onafgebroken vrijwilliger op concours hippique Rijs. Tijdens CH Rijs 2017 hebben we Koos even extra in het zonnetje gezet en ontving hij uit handen van onze voorzitter, de heer Frederik Veltman een mooie bos bloemen. Koos, heel erg bedankt!


Boxverhuur Gaasterland


Het is mogelijk op Concours Hippique Rijs een eigen box te huren in of naast de manege. Meer informatie hierover kan verkregen worden via: boxhurengaasterland@hotmail.com

 

 

Obe Veltman wordt erelid van CH Rijs


Op de algemene ledenvergadering van CH Rijs is op vrijdagavond 10 maart 2017, de heer Obe Veltman uit Harich tot zijn grootste verbazing benoemd tot erelid van de vereniging. Obe is zelf een aantal jaren actief geweest als bestuurslid en heeft momenteel zitting in de sponsorcommissie. Hij haalt al fietsend door de prachtige Zuidwesthoek van Friesland veel adverteerders binnen voor ons jaarlijkse concours! Obe gefeliciteerd! Van harte verdiend!

 

Algemene ledenvergadering 10 maart 2017


Op vrijdagavond 10 maart 2017 werd onze algemene ledenvergadering gehouden in Stasjonskofjehûs te Molkwar. Het was een goede vergadering.
Adri de Jong en Joke Bouma waren aftredend uit het bestuur en Piet de Boer en Martha Boekema zijn toegetreden tot het bestuur.
Obe Veltman uit Harich is benoemd tot erelid van onze vereniging.