Erelid Hielke E. van der Gaast overleden

Op 28 januari 2018 overleed ons erelid, de heer Hielke van der Gaast uit Workum. Jarenlang was hij actief in het bestuur van onze vereniging waaronder ook als voorzitter. De heer van der Gaast kwam als kleine jongen al op het concours en heeft dit zijn hele leven vol kunnen houden. Ook in 2017, toen zijn gezondheid het bijna niet meer toeliet, lukte het toch om even een bezoekje te brengen. Zittend vanuit de auto kon hij op deze manier toch nog even kijken hoe de tuigpaarden, hackneys en Friezen zich showden in de wedstrijdbaan.
We zullen hem missen. We wensen zijn vrouw Atsje, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe!

Koos Mandemakers 50 jaar vrijwilliger

We zijn ontzettend trots op de grote hulp van Koos Mandemakers uit Balk. Vanaf 1968 is hij al onafgebroken vrijwilliger op concours hippique Rijs. Tijdens CH Rijs 2017 hebben we Koos even extra in het zonnetje gezet en ontving hij uit handen van onze voorzitter, de heer Frederik Veltman een mooie bos bloemen. Koos, heel erg bedankt!


Boxverhuur Gaasterland

Het is mogelijk op Concours Hippique Rijs een eigen box te huren in of naast de manege. Meer informatie hierover kan verkregen worden via: boxhurengaasterland@hotmail.com

 

 

Obe Veltman wordt erelid van CH Rijs

Op de algemene ledenvergadering van CH Rijs is op vrijdagavond 10 maart 2017, de heer Obe Veltman uit Harich tot zijn grootste verbazing benoemd tot erelid van de vereniging. Obe is zelf een aantal jaren actief geweest als bestuurslid en heeft momenteel zitting in de sponsorcommissie. Hij haalt al fietsend door de prachtige Zuidwesthoek van Friesland veel adverteerders binnen voor ons jaarlijkse concours! Obe gefeliciteerd! Van harte verdiend!

 

Algemene ledenvergadering 10 maart 2017

Op vrijdagavond 10 maart 2017 werd onze algemene ledenvergadering gehouden in Stasjonskofjehûs te Molkwar. Het was een goede vergadering.
Adri de Jong en Joke Bouma waren aftredend uit het bestuur en Piet de Boer en Martha Boekema zijn toegetreden tot het bestuur.
Obe Veltman uit Harich is benoemd tot erelid van onze vereniging.